In Memoriam


…мдам: такива ми ти работи…Твърдя, че Хийт Леджър всъщност пресъздаде себе си в „Планината Броукбек“ и затова не се учудвам как е решил да приключи с живота си…
Мисля, че Шекспир в 36-ия си сонет най-добре е изразил словесно това, за което става дума в този филм.
Бог да го прости Хийт Леджър!
tn2_heath_ledger_1.jpg38_heath_ledger.jpgheathledger0109_468x494.jpg
Приемам, ще живеем като двама,
макар че любовта ни е една,
така че върху тебе и сянка няма
да се простре от моите петна.
Едничък трепет във едно ни слива,
но злобен зид разделя ни на две;
той нежната ни връзка не убива,
но граби й тъй много часове!
И с поздрав, който трудноуловим е,
аз пазя те от клюки и от срам,
и ти зарад доброто свое име
приветстваш ме със кимване едвам.
Така да е! Тъй всичко в нас едно е,
че чувствам твойто име като свое.
Шекспир, 36 сонет

About Borislav Gueorguiev

NBU Associate Professor in Bulgarian language, linguistic pragmatics, sociolinguistics, sociosemiotics, applied semiotics, and linguistic anthropology.
Публикувано на Лични. Запазване в отметки на връзката.