Отиде си Артър Кларк…


Благодаря за това, което си направил, Сталик!!!

А това е моят принос към тъгата по Артър Кларк:

About Borislav Gueorguiev

NBU Associate Professor in Bulgarian language, linguistic pragmatics, sociolinguistics, sociosemiotics, applied semiotics, and linguistic anthropology.
Публикувано на Вечните за мене неща. Запазване в отметки на връзката.