Машинният превод…


Един приятел ми изпрати тази публикация във връзка с машинния превод. Мисля, че коментарите са излишни.

About Borislav Gueorguiev

NBU Associate Professor in Bulgarian language, linguistic pragmatics, sociolinguistics, sociosemiotics, applied semiotics, and linguistic anthropology.
Публикувано на Препечатки. Запазване в отметки на връзката.