От теб се учим, вестнико любими или Glory, Glory, Hallelujah!


About Borislav Gueorguiev

NBU Associate Professor in Bulgarian language, linguistic pragmatics, sociolinguistics, sociosemiotics, applied semiotics, and linguistic anthropology.
Публикувано на Мила родна картинка, Препечатки и тагнато. Запазване в отметки на връзката.