Академиците и член-кореспондентите на БАН с депутатски заплати


Няма да коментирам това решение на правителството по никакъв друг начин, освен като публикувам списъка на облагодетелстваните лица. Защото, мисля, че мнозина не знаят кои в България са академици и член-кореспонденти…. Това не е пълният списък на академиците и член-кореспондентите, а само на онези от тях, които все още биха могли да свършат някаква работа…

Членове на Събранието на академици и член-коренспонденти

АЛЕКСАНДРОВ, Александър Хараланов
инженер лесовъд
(р. 1938 г., чл.-кор. 1995 г., акад. 2003 г.)

АНГЕЛОВ, Ангел Симеонов
инженер ел.-изч. техника
(р. 1929 г., чл.-кор. 1981 г., акад. 1989 г.)

АРСОВ, Янко Боянов
инженер металург
(р. 1934 г., проф. 1988 г., чл.-кор.1997 г., акад. 2004 г.)

АТАНАСОВ, Атанас Иванов
агроном генетик
(р. 1943 г., чл.-кор. 1997 г., акад. 2003 г.)

БОНЧЕВ, Панайот Ранков
химик
(р. 1933 г., чл.-кор. 1995 г., акад. 2003 г.)

БОЯНОВ, Борислав Дечев
математик
(р. 1944 г., чл.-кор. 1995 г.,акад. 1997 г.)

БОЯНОВ, Кирил Любенов
инженер информатика
(р. 1935 г., чл.-кор. 1989 г., акад. 2003 г.)

БУДЕВСКИ, Евгени Богданов
физикохимик
(р. 1922 г., чл.-кор. 1984 г., акад. 1995 г.)

ВАСИЛЕВ, Кирил Николов
философ
(р. 1918 г., акад. 1989 г.)

ВАСИЛЕВА, Петя Иванова
офталмолог
(р. 1940 г., чл.-кор. 1995 г., акад. 2003 г.)

ГОЛЕМАНСКИ, Васил Григоров
зоолог
(р. 1933 г., чл.-кор. 1997 г., акад. 2003 г.)

ГОЛЕМИНОВ, Чудомир Христов
юрист
(р. 1930 г., чл.-кор. 1989 г., акад. 1997 г.)

ГОЛОВИНСКИ, Евгени Викторов
биохимик
(р. 1934 г., чл.-кор. 1989 г., акад. 1997 г.)

ГУЦОВ, Иван Стоянов
физикохимик
(р. 1933 г., чл.-кор. 1995 г., акад. 2003 г.)

ГЮЗЕЛЕВ, Васил Тодоров
историк
(р. 1936 г.,чл.-кор. 1995 г., акад. 2003 г.)

ДОНЧЕВ, Антон Николов
писател
(р.1930 г., акад. 2003 г.)

ЕКСЕРОВА, Дочи Русева
физикохимик
(р. 1935 г., проф. 1988 г., акад. 2004 г.)

ИВАНОВ, Ячко Павлов
инженер реолог
(р. 1932 г., чл.-кор. 1995 г., акад. 2003 г.)

КАУФМАН, Николай Янков
изкуствовед фолклорист
(р. 1925 г., чл.-кор. 1997 г., акад. 2003 г.)

КЕНДЕРОВ, Петър Стоянов
математик
(р. 1943 г., чл.-кор. 1984 г., акад. 1995 г.)

КОСЕВ, Константин Димитров
историк
(р. 1937 г., чл.-кор. 1989 г., акад. 2003 г.)

КУМАНОВ, Камен Стефанов
биохимик
(р.1937г., ст.н.с.I ст.1989 г., акад. 2003 г.)

МАТЕЕВ, Матей Драгомиров
физик
(р.1940 г., проф.1984 г., акад. 2003 г.)

МИЛОШЕВ, Георги Николов
геофизик
(р. 1933 г., чл.-кор. 1997 г., акад. 2003 г.)

МУТАФЧИЕВА, Вера Петрова
историк и писател
(р.1929 г., проф. 1980 г., акад. 2004 г.)

НЕДЯЛКОВ, Христо Христов
диригент и композитор
(р. 1932 г., проф. 1989 г., акад. 2004 г.)

НИКОЛОВ, Тодор Георгиев
геолог
(р. 1931 г., чл.-кор. 1984 г., акад. 1997 г.)

ПАВЛОВ, Дечко Дечков
електрохимик
(р. 1930 г., чл.-кор. 1989 г., акад. 1997 г.)

ПАНЧЕВ, Стойчо Вълчев
физик
(р. 1933 г., чл.-кор. 1984 г., акад. 1997 г.)

ПЕТРОВ, Александър Георгиев
физик
(р.1948 г.,ст.н.с.I ст.1990 г., акад. 2003 г.)

ПЕТРОВ, Валери Нисимов
писател
(р.1920 г., професор , акад. 2003 г.)

ПОПИВАНОВ, Петър Радоев
математик
(р. 1946 г., чл.-кор. 1995 г., акад. 2003 г.)

ПОПИВАНОВ, Радой Петров
медик
(р. 1913 г., чл.-кор. 1967 г., акад. 1974 г.)

ПОПОВ, Никола Григоров
икономист
(р. 1922 г., акад. 1989 г.)

ПОПОВ, Николай Иванов
стоматолог
(р. 1935 г., чл.-кор. 1995 г., акад. 2003 г.)

ПОПЧЕВ, Иван Петков
елeктроинженер
(р. 1936 г., чл.-кор. 1995 г., акад. 2003 г.)

РАДЕВ, Иван Николаев
литературовед
(р.1943 г., проф. 1992 г., акад. 2003 г.)

РАДЕВ, Ярослав Георгиев
юрист
(р. 1920 г., чл.-кор. 1977 г., акад. 1981 г.)

РУСЕВ, Светлин Вълчев
художник
(р. 1933 г., професор , акад. 2003 г.)

СГУРЕВ, Васил Стоянов
електроинженер
(р.1936 г., чл.-кор. 1989 г.,акад. 1997 г.)

СЕНДОВ, Благовест Христов
математик
(р. 1932 г., чл.-кор. 1974 г., акад. 1981 г.)

СТАЙКОВ, Людмил Иванов
кино- и театрален режисьор
(р. 1937 г., проф. 1988 г., акад. 2004 г.)

СЪБОТИНОВ, Никола Василев
физик
(р. 1941г., ст.н.с.I ст. 1993 г., акад. 2003 г.)

ТЕНЧОВ, Борис Гоцев
биофизик
(р. 1946 г., чл.-кор. 1995 г., акад. 2003 г.)

ТОДОРОВ, Иван Тодоров
ядрен физик
(р. 1933 г., чл.-кор. 1967 г., акад. 1974 г.)

ТОМОВ, Илия Илиев
медик
(р. 1929 г., чл.-кор. 1989 г., акад. 1995 г.)

ТРОЯНСКИ, Станимир Любенов
математик
(р. 1944 г., чл.-кор. 1989 г., акад. 2003 г.)

ХИНКОВСКИ, Цено Стоянов
животновъд
(р. 1927 г., чл.-кор. 1981 г., акад. 1989 г.)

ХРИСТОСКОВ, Людмил Владимиров
сеизмолог
(р. 1936 г., чл.-кор. 1995 г., акад. 2003 г.)

ЦВЕТКОВ, Цветан Димитров
криобиолог
(р. 1943 г., чл.-кор. 1989 г., акад. 1995 г.)

ЮХНОВСКИ, Иван Николов
химик органик
(р. 1937 г., чл.-кор. 1989 г., акад. 1997 г.)
Техните биографии можете да прочете ТУК:

About Borislav Gueorguiev

NBU Associate Professor in Bulgarian language, linguistic pragmatics, sociolinguistics, sociosemiotics, applied semiotics, and linguistic anthropology.
Публикувано на Мила родна картинка и тагнато, , . Запазване в отметки на връзката.

6 Responses to Академиците и член-кореспондентите на БАН с депутатски заплати

 1. Borislav каза:

  По-добре късно, отколкото никога…

 2. Иво Радев каза:

  …“това не е коментар на РЕШЕНИЕТО, а на състоянието, в което се намират повечето академици…“….

  Ооооо, не знаех, че да коментираш състоянието на нещата, свързани с някакво решение, не съдържа в себе си и коментар на самото решение…
  Поумнявам осезателно;-)

 3. Borislav каза:

  Да – това не е коментар на РЕШЕНИЕТО, а на състоянието, в което се намират повечето академици…

 4. Иво Радев каза:

  Г-н Георгиев,
  Заявявате твърдо, че „няма да коментирате решението“, а после пишете :

  „Това не е пълният списък на академиците и член-кореспондентите, а само на онези от тях, които все още биха могли да свършат някаква работа…“

  ……………
  Простете, ама ме досмеша 😉

 5. Ангел Попов каза:

  Изплащането на доживотни заплати на академиците връща България в недалечното авторитарно минало.Само преди 18 години политическите партии решиха с консенсус отпадането на всякакви привилегии. Както изглежда обаче обществената памет е твърде къса. За такива приви- легии беха настоявали и други творчески съсловия.С какво са по-до- лу популярните актьори, писателите и художниците, рисковите профе- сии на летците, моряците, миньорите, учителите и лекарите? Приви- легиите означават отказ от реални измерители на трудовия и творче- ски принос на всеки. Материалното стимулиране трябва да става чрез адекватно заплащане на всеки труд в зависимост от практическите резултати. В привилегиите няма никакъв мотив за бъщето творческо развитие. Те са чисто рентиерски подход, както в имотния бизнес, с тази съществена разлиса, че имотният бизнес отчита реалното търсе- не на пазара. По този начин научен принос в развитието на България
  няма да се получи.Това е пропагандна мярка без реално покритие. В развитите страни връзката наука-практика е изведена до равнището на основен икономически закон. Затова са техните резултати.
  В същото време решението за изграждане на градче на науката е пра-
  вилно.Подготовката на талантливи учени е дълъг и скъп процес и ос-
  таванвето им в България е наистина приоритетна задача.

 6. доц. д-р Любима Йорданова каза:

  Моят коментар е, че най-после реформата в БАН трябва да започне и да следва европейските правила, защото сме европейски граждани. Вече две години. Академията трябва да се регистрира като дружество. Тя така е и създадена – като Българско книжовно дружество. Академии има и сега в Западна Европа, но там са обикновено нобелистите. Самите академии се занимават с просветителски задачи. Член-кореспондент и академик в науката е съветско наследство, след като самият Съветски съюз вече мина в историята. В науката на развитите страни, включително и в Западна Европа, се израства до професор. В този смисъл изборът на новия председател на БАН, човек вече в пенсионна възраст, следва съветския модел и не кореспондира с научната ситуация в развитите държави в Европа и света.Трябва да започне децентрализация в БАН и се оформят като начало следните центрове: естествени науки; технически и точни науки; обществени и хуманитарни науки. Центърът за европейска комуникация ще бъде в услуга на държавните власти на национално, регионално и местно равнище и ще подпомогне създаването на необходимата документация във връзка с усвояването на европарите, което досега не се прави, тъй като правителството не включва професионалисти и въобще страни от интелигенцията. Колкото и това понятие да е с колеблив смисъл в България предвид на историческата й съдба след Втората световна война.

Коментарите са изключени.