Игнажден


БОЖА МАЙКА ТЪРСИ КРЪСТНИК
ЗА ХРИСТА БОГА

Милим Божне ле, Коладе ле

Замъчи се Божа майка,
млади мой Бого на молитви,
хей Коладе, мой Коладе,
от Игнаждан до Коледа,
да си добий млада Бога,
млада Бога, Христа Бога.
Добила го й на Коледа,
че си тръгна Божа майка,
Божа майка кръстник да търси,
да си кръсти млада Бога,
млада Бога, Христа Бога.
Срещнала е Свети Василя.
Проговаря Божа майка:
– Свети Василе, кръстник ше станиш,
кръстник ше станиш, кум да кръщаваш,
да си кръстиш млада Бога,
млада Бога, Христа Бога.
Отговаря Свети Васил:
– Аз умея, но не смея,
аз не смея от Свети Йордана.
Пак си тръгна Божа майка,
Божа майка кръстник да търси,
да си кръсти млада Бога,
млада Бога, Христа Бога.
Срещнала е Свет Йордана.
Проговаря Божа майка:
– Свет Йордане, кръстник ше станиш,
кръстник ше станиш, кум да кръщаваш,
да си кръстиш млада Бога,
млада Бога, Христа Бога.
Отговаря Свет Йордан:
– Аз умея, но не смея,
аз не смея от Свети Ивана,
че той грее като слънце,
и хем пари като огън.
Пак си тръгна Божа майка,
Божа майка кръстник да търси,
да си кръсти млада Бога,
млада Бога, Христа Бога.
Срещнала е Свет Ивана.
Проговаря Божа майка:
– Свет Иване, кръстник ше станиш,
кръстник ше станиш, кум да кръщаваш,
да си кръстиш млада Бога,
млада Бога, Христа Бога.
Като зачу Свети Иван,
хем се урадва, хем се обрадва,
че си пое млада Бога,
млада Бога във десница,
в лява ръка бяло котле.
Че отиде татък долу,
на реката Йорданова –
там си кръсти млада Бога,
млада Бога, Христа Бога.

ignajden

About Borislav Gueorguiev

NBU Associate Professor in Bulgarian language, linguistic pragmatics, sociolinguistics, sociosemiotics, applied semiotics, and linguistic anthropology.
Публикувано на Вечните за мене неща. Запазване в отметки на връзката.