Мегданът на Борислав Георгиев


Видялата жабата, че подковават коня, та и аз реших да създам свое виртуално пространство за неполитически препирни и дори дебати, които могат да прераснат в Дебат. Който се интересува – нека заповяда тук.

About Borislav Gueorguiev

NBU Associate Professor in Bulgarian language, linguistic pragmatics, sociolinguistics, sociosemiotics, applied semiotics, and linguistic anthropology.
Публикувано на Бориславови "интелектуализми", Съобщения и тагнато. Запазване в отметки на връзката.