Discourse


Discourse

Елена Григорьева от Тартуския университет в Естония чете парадигмална лекция за „семиокойна“ (от семиотика + койне).

About Borislav Gueorguiev

NBU Associate Professor in Bulgarian language, linguistic pragmatics, sociolinguistics, sociosemiotics, applied semiotics, and linguistic anthropology.
Публикувано на Бориславови "интелектуализми" и тагнато. Запазване в отметки на връзката.