Честваме Деня на народните будители – DARIK News


Честваме Деня на народните будители – DARIK News.

About Borislav Gueorguiev

NBU Associate Professor in Bulgarian language, linguistic pragmatics, sociolinguistics, sociosemiotics, applied semiotics, and linguistic anthropology.
Публикувано на Вечните за мене неща. Запазване в отметки на връзката.