Citations de Claude Lévi-Strauss – EVENE


Citations de Claude Lévi-Strauss – EVENE.

About Borislav Gueorguiev

NBU Associate Professor in Bulgarian language, linguistic pragmatics, sociolinguistics, sociosemiotics, applied semiotics, and linguistic anthropology.
Публикувано на Вечните за мене неща, Препечатки. Запазване в отметки на връзката.