Le Figaro – Culture : Claude Lévi-Strauss est mort


Le Figaro – Culture : Claude Lévi-Strauss est mort.

About Borislav Gueorguiev

NBU Associate Professor in Bulgarian language, linguistic pragmatics, sociolinguistics, sociosemiotics, applied semiotics, and linguistic anthropology.
Публикувано на Вечните за мене неща, Препечатки, Съобщения. Запазване в отметки на връзката.