Holla :: №502


Holla :: №502.

About Borislav Gueorguiev

NBU Associate Professor in Bulgarian language, linguistic pragmatics, sociolinguistics, sociosemiotics, applied semiotics, and linguistic anthropology.
Публикувано на Мила родна картинка, Препечатки, Скандал, законодателство, SOS и тагнато, . Запазване в отметки на връзката.