Паронимната замяна като реторична стратегия (или как Bob Fosse прави това?)


В началото бяха Everly Brothers със следния текст:

The – Bye Bye Love Lyrics

Bye bye, love.
Bye bye, happiness.
Hello, loneliness.
I think I’m a-gonna cry-y.

Bye bye, love.
Bye bye, sweet caress.
Hello, emptiness.
I feel like I could di-ie.
Bye bye, my love, goodby-ye.

There goes my baby
With-a someone new.
She sure looks happy.
I sure am blue.
She was my baby
‘Til he stepped in.
Goodbye to romance
That might have been.

Bye bye, love.
Bye bye, happiness.
Hello, loneliness.
I think I’m a-gonna cry-y.

Bye bye, love.
Bye bye, sweet caress.
Hello, emptiness.
I feel like I could di-ie.
Bye bye, my love, goodby-ye.

I’m a-through with romance.
I’m a-through with love.
I’m through with-a countin’
The stars above
And here’s reason
That I’m so free:
My lovin’ baby
Is a-through with me.

Bye bye, love.
Bye bye, happiness.
Hello, loneliness.
I think I’m a-gonna cry-y.

Bye bye, love.
Bye bye, sweet caress.
Hello, emptiness.
I feel like I could di-ie.
Bye bye, my love, goodby-ye.
Bye bye, my love, goodby-ye.
Bye bye, my love, goodby-ye.

която звучи така:

След това Боб Фос леко паронимизира текста, в резултат от което се получи следният разтърсващ финал на All that jazz::

– BYE BYE LIFE Lyrics

Bye bye life
Bye bye happiness
Hello loneliness
I think I’m gonna die
I think I’m gonna die
Bye bye love
bye bye sweet caress
Hello emptiness
I feel like I could die
Bye bye your life goodbye
Bye bye my life goodbye
There goes my baby with someone new
She sure looks happy
I sure am blue
He sure is blue

Паронимията изтри лежерното звучене на песента и тя стана една от най-философско звучащите песни в този ритъм.

About Borislav Gueorguiev

NBU Associate Professor in Bulgarian language, linguistic pragmatics, sociolinguistics, sociosemiotics, applied semiotics, and linguistic anthropology.
Публикувано на Бориславови "интелектуализми", Вечните за мене неща, Музика и тагнато, , , , , , . Запазване в отметки на връзката.