Съюз на българските журналисти – Медиите – вярна снимка на днешната езикова ситуация в България


Съюз на българските журналисти – Медиите – вярна снимка на днешната езикова ситуация в България.

презСъюз на българските журналисти – Медиите – вярна снимка на днешната езикова ситуация в България.

About Borislav Gueorguiev

NBU Associate Professor in Bulgarian language, linguistic pragmatics, sociolinguistics, sociosemiotics, applied semiotics, and linguistic anthropology.
Публикувано на Uncategorized. Запазване в отметки на връзката.