Програмата на ХVІ ранноесенна школа по семиотика, Созопол, 4-12 септември 2010 г.


Program_EFSS_2010

Тъй като много колеги се интересуват от програмата, позволявам си да я публикувам в блога си.

About Borislav Gueorguiev

NBU Associate Professor in Bulgarian language, linguistic pragmatics, sociolinguistics, sociosemiotics, applied semiotics, and linguistic anthropology.
Публикувано на Препечатки, semiotics и тагнато. Запазване в отметки на връзката.