Борисов е човек, който не се интересува от материалното – 24chasa.bg


Борисов е човек, който не се интересува от материалното – 24chasa.bg.

About Borislav Gueorguiev

NBU Associate Professor in Bulgarian language, linguistic pragmatics, sociolinguistics, sociosemiotics, applied semiotics, and linguistic anthropology.
Публикувано на Препечатки и тагнато, . Запазване в отметки на връзката.