Умберто Еко: Новото изкуство на разговора | списание МЕНИДЖЪР


Умберто Еко: Новото изкуство на разговора | списание МЕНИДЖЪР.

About Borislav Gueorguiev

NBU Associate Professor in Bulgarian language, linguistic pragmatics, sociolinguistics, sociosemiotics, applied semiotics, and linguistic anthropology.
Публикувано на Препечатки и тагнато. Запазване в отметки на връзката.