Проект за съпътстваща програма „Публична комуникация“


Проектът е на Югоизточноевропейския център за семиотични изследвания (ЮИЕЦСИ) и ангажира преди всичко четиримата българисти лингвисти, членове на ЮИЕЦСИ.

Тъй като проектът все още не е официално обсъден и евентуално приет на съвет на ЮИЕЦСИ, засега го публикувам само тук.

Очаквам Вашите мнения, препоръки и критики.

Дано този път му провърви на проекта!

***

Публична комуникация

1. Вид на програмата: съпътстваща

2. Директор на програмата: ас. Бойка Бъчварова

3. Анотация и цели на програмата:

Обучава практически на професионална комуникативна компетентност по български език в публичните сфери на общуване. Предвидено е обучение по несловесни форми на комуникация и тяхната специфична употреба в публичните сфери на говорене. Завършилите програмата получават допълнителна квалификация по публичен български език, която им позволява по-успешно да работят като журналисти в печатните и електронните медии, говорители на правителствени и неправителствени организации (NGO), говорители на държавни и частни компании, копирайтери, организатори на предизборни кампании, на PR кампании, редактори и коректори в печатни и електронни медии, редактори в издателства, научни редактори. Модулът е подходящ за студенти в областта на антропологията, социологията, философията, изкуството и културата, политическите науки, правото, публичната администрация, масовите комуникации, рекламата, психологията, икономиката, националната сигурност и информатиката.

Целта на модула е да обучи в практически аспект експерти по публични употреби на българския език.

4. Компетенции:

Знаят:

1. Изговорните, правописните, граматичните норми на съвременния български книжовен език и нормите на текстоизграждането;

2. Смисъла и значението на думите и изразите, които e уместно се употребяват в публичната комуникация;

3. Основните стратегии в публичните комуникационни политики;

4. Смисъла и значението на парасловесните и несловесните средства за комуникация, прилагани в публичната комуникация;

Могат:

1. Да съставят качествени във формално и съдържателно отношение писмени и устни текстове, обслужващи различни сфери на публичната комуникация;

2. Да се изразяват правилно и успешно в различни публични ситуации на общуване;

3. Успешно да прилагат различни политики на убеждаване в публичното пространство;

4. Да прилагат различни аргументативни техники в различни видове дебати;

5. Да си служат с проверени и достоверни факти и данни, когато се аргументират, и да знаят къде да потърсят такива факти и данни;

6. Да умеят да си изграждат и да използват базова обща култура по отношение на важните за публичната комуникация тематични области;

7. Светкавично да намират словесно, парасловесно и/или несловесно решение на възникнала ad hoc проблемна ситуация в процеса на комуникация;

8. Да превключват от един вид говорене към друг, от един регистър към друг, когато ситуацията налага това;

9. Успешно да общуват с представителите на различните етнически, религиозни и други общности в България;

10. Да теоретизират върху възникнала конкретна проблема ситуация, причинена от срив в комуникацията, и да са в състояние да компенсират този срив.

***

КУРСОВЕ:

(всички курсове са едносеместриални, записват се 2 аудиторни и 1 извънаудиторен)

Пети семестър

Аудиторни:

Писане и говорене в публичното пространство

доц. д-р Борислав Георгиев, ас. Бойка Бъчварова, 30 ч., 3 кр.

Видове медии и медийни жанрове

гл. ас. д-р Йордан Ефтимов, 30 ч., 3 кр.

Извънаудиторен:

Езикът в традиционните печатни и електронни медии

ас. Бойка Бъчварова, 30 ч., 3 кр.

Шести семестър

Аудиторни:

Реторика

проф. Иван Касабов, д.ф.н., ас. Владимир Игнатов, 30 ч., 3 кр.

Невербална комуникация

ас. Бойка Бъчварова, 30 ч. 3 кр.

Извънаудиторен:

PR и онлайн медии

доц. д-р Борислав Георгиев, 30 ч., 3 кр.

Седми семестър

Аудиторни:

Текст и информация

доц. д-р Борислав Георгиев, 30 ч., 3 кр.

Основи на българския бързопис

доц. д-р Мария Стамболиева, 30 ч., 3 кр.

Извънаудиторен

Езикът в политиката

???, 30ч. 3 кр.

Осми семестър

Аудиторни

Езикът в науката

проф. Мони Алмалех, д.ф.н., 30 ч.

Езикът на рекламата

ас. Владимир Игнатов, 30 ч. 3 кр.

Извънаудиторен

Езиково и текстообработващо дооформяне на дипломни работи

проф. Мони Алмалех, д.ф.н., проф. Иван Касабов, д.ф.н., доц. д-р Мария Стамболиева, доц. д-р Борислав Георгиев, ас. Бойка Бъчварова, ас. Владимир Игнатов, 30 ч. 3 кр.

About Borislav Gueorguiev

NBU Associate Professor in Bulgarian language, linguistic pragmatics, sociolinguistics, sociosemiotics, applied semiotics, and linguistic anthropology.
Публикувано на Проекти и тагнато, , , , , . Запазване в отметки на връзката.

2 Responses to Проект за съпътстваща програма „Публична комуникация“

  1. Lina каза:

    I wnated to spend a minute to thank you for this.

  2. Vladi Petrova каза:

    Успех на Бойка и на екипа й!!!
    Все си мисля , че тази програма е задължителна и за преподавателите от НБУ
    Влади Петрова

Коментарите са изключени.