Култура :: Дебати – Брой 7 2625, 25 февруари 2011


Култура :: Дебати – Брой 7 2625, 25 февруари 2011.

About Borislav Gueorguiev

NBU Associate Professor in Bulgarian language, linguistic pragmatics, sociolinguistics, sociosemiotics, applied semiotics, and linguistic anthropology.
Публикувано на Бориславови "интелектуализми". Запазване в отметки на връзката.