About Borislav Gueorguiev

NBU Associate Professor in Bulgarian language, linguistic pragmatics, sociolinguistics, sociosemiotics, applied semiotics, and linguistic anthropology.
Публикувано на История, Културна дискусия, Мила родна картинка, Препечатки, Скандал. Запазване в отметки на връзката.