Шипка – Пейо Яворов


Шипка.

About Borislav Gueorguiev

NBU Associate Professor in Bulgarian language, linguistic pragmatics, sociolinguistics, sociosemiotics, applied semiotics, and linguistic anthropology.
Публикувано на Парадигматични текстове, History и тагнато, . Запазване в отметки на връзката.