Майн Рид ти идва, както си по чехли


Майн Рид ти идва, както си по чехли.

About Borislav Gueorguiev

NBU Associate Professor in Bulgarian language, linguistic pragmatics, sociolinguistics, sociosemiotics, applied semiotics, and linguistic anthropology.
Публикувано на Книги, Моите пристрастия, Препечатки, Съобщения. Запазване в отметки на връзката.