About Borislav Gueorguiev

NBU Associate Professor in Bulgarian language, linguistic pragmatics, sociolinguistics, sociosemiotics, applied semiotics, and linguistic anthropology.
Публикувано на Книги, Моите пристрастия, Препечатки, Съобщения и тагнато. Запазване в отметки на връзката.