Новини от вас | Тоалетна в първа класа на БДЖ – Dnevnik.bg


Новини от вас | Тоалетна в първа класа на БДЖ – Dnevnik.bg.

About Borislav Gueorguiev

NBU Associate Professor in Bulgarian language, linguistic pragmatics, sociolinguistics, sociosemiotics, applied semiotics, and linguistic anthropology.
Публикувано на Мила родна картинка, Препечатки, Скандал, SOS. Запазване в отметки на връзката.