„В чест“ или „В памет“ на починал човек?


About Borislav Gueorguiev

NBU Associate Professor in Bulgarian language, linguistic pragmatics, sociolinguistics, sociosemiotics, applied semiotics, and linguistic anthropology.
Публикувано на Неграмотност!, sancta simplicitas и тагнато, . Запазване в отметки на връзката.