Учителски синтаксис и пунктуация


Колежката учителка от Варна яко се изложи в качеството си на учителка по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК и литература. Според нея, в проблемното изречение от десета задача

Върнах се в хотела едва когато денят преваляше, и реших да гледам телевизия

имало било ДВЕ ГЛАВНИ ИЗРЕЧЕНИЯ…

Колежке, главно изречение се определя по отношение на подчинено изречение. Правилният анализ на изречението е следният: сложно смесено изречение, което съдържа две съчинено свързани прости изречения, а към първото има и подчинено обстоятелствено изречение за време, въведено с уточняващо наречие „едва“ и по този начин първото просто изречение се превръща в главно по отношение на въпросното подчинено изречение. Отпадането на запетаята пред „едва“ НЕ ОТМЕНЯ поставянето на затварящата запетая след ПРЕВАЛЯШЕ, като съчинителният съюз И няма нищо общо с това пунктуационно оформяне на изречението.

About Borislav Gueorguiev

NBU Associate Professor in Bulgarian language, linguistic pragmatics, sociolinguistics, sociosemiotics, applied semiotics, and linguistic anthropology.
Публикувано на Неграмотност!, sancta simplicitas и тагнато. Запазване в отметки на връзката.

1 Response to Учителски синтаксис и пунктуация

  1. Петя Осенова каза:

    съгласна съм с Борко! Вчера звъняха от „Дарик“ и в СУ за обяснения

Коментарите са изключени.