Франция ще забрани думите „майка“ и „баща“ – Expert.bg


Франция ще забрани думите „майка“ и „баща“ – Expert.bg.

About Borislav Gueorguiev

NBU Associate Professor in Bulgarian language, linguistic pragmatics, sociolinguistics, sociosemiotics, applied semiotics, and linguistic anthropology.
Публикувано на Препечатки, Скандал, Съобщения, законодателство, политика, ideologies и тагнато. Запазване в отметки на връзката.