Новости в науката


Новости в науката.

презНовости в науката.

About Borislav Gueorguiev

NBU Associate Professor in Bulgarian language, linguistic pragmatics, sociolinguistics, sociosemiotics, applied semiotics, and linguistic anthropology.
Публикувано на Хроника. Запазване в отметки на връзката.