раделението на езиците


Black Milk

разделението на езиците
е това което някак
неудобно
цъфна
между нас

отне ни време
да го разберем
но от
гледна точка
на граматиката
то вече
беше минало

View original post

About Borislav Gueorguiev

NBU Associate Professor in Bulgarian language, linguistic pragmatics, sociolinguistics, sociosemiotics, applied semiotics, and linguistic anthropology.
Публикувано на Бориславови "интелектуализми". Запазване в отметки на връзката.