По повод изявата на Юлия Кръстева в Аулата на СУ, 26.9.2014 г.


Намирам текста на Юлия Кръстева за безкрайно претенциозен, с много украшения и отклонения до степен, че самите украшения и отклонения започват да заместват текста по същество и стават водещи. Безспорно, Юлия Кръстева е ерудит, със свой оригинален принос в хуманитаристиката, често обаче – спорен (което е добре дошло за изучаване и обсъждане в Академията).
Юлия Кръстева и Цветан Тодоров (а след 1990 г. и Галин Тиханов) са българи, които направиха кариера във водещи световни университети, запознавайки Запада с Бахтин. Тъй като повечето от моето и от по-старите поколения можем без проблеми да четем и на руски, познаваме творчеството на Бахтин в оригинал за разлика от „западняците“, които могат да го четат само в превод. Бахтин беше ракетата носител на университетските имигранти от България и с Бахтин те положиха началото на своята бляскава кариера.
Същевременно и Юлия Кръстева, и Цветан Тодоров показаха, че все още нищо българско не им е чуждо, въпреки че по-голямата част от живота им преминава извън България и че се идентифицират като френски (европейски) интелектуалци: и двамата не уважиха 12-ия Световен конгрес на Международната асоциация за семиотични изследвания, който се състоя в София (Нов български университет) в периода 16-20 септември, въпреки че бяха специално поканени да изнесат пленарни доклади (всред останалите учени от техния ранг бяха Яако Хинтика от Финландия и Соломон Маркус от Румъния – личен приятел на Роман Якобсон). На тяхно разположение щеше да е зала „България“, където всички желаещи да ги чуят щяха свободно да могат да влязат. Уви! Това не се случи. Надявам се, че отказът и на двамата не е бил по лични причини, а че просто и двамата са имали други (по-маловажни) ангажименти по време на Софийския международен конгрес по семиотика.
В заключение: харесвам реториката на Юлия Кръстева, но не харесвам в една публична лекция да има само реторика и показна ерудиция.
Това е коментарът ми във вестник „Дневник“ към публикацията с лекцията на Юлия Кръстева.

Юлия Кръстева Нови форми на бунта

About Borislav Gueorguiev

NBU Associate Professor in Bulgarian language, linguistic pragmatics, sociolinguistics, sociosemiotics, applied semiotics, and linguistic anthropology.
Бележка | Публикувано на Бориславови "интелектуализми", Дискусия, Културна дискусия, Лични, Снобско изразяване, Хроника, ideologies, Personal, semiotics и тагнато. Запазване в отметки на връзката.