„Българският език – факти, митове и легенди“


За академичната 2015/16 съм подготвил и предложил общообразователен курс за знания под горното заглавие със следния тематичен план:

Тема Форма Бр. часове
Прабългарски и старобългарски език. Старобългарски или старославянски? Кога в човешката култура възникват лингвонимите? лекция 2
Кои са „чертите и резките“, за които пише Черноризец Храбър в „За буквите“? Кой е Черноризец Храбър? лекция 2
Какво всъщност са направили светите равноапостолни братя Методий и Кирил и „гръцки шпиони“ ли са те? лекция 2
Състав и символика на глаголицата. Числова стойност на глаголическите букви. лекция 2
Старобългарска, среднобългарска и църковнославянска кирилица. Гражданска кирилица. Спорове около видовете печатна гражданска кирилица. лекция 2
Графични и правописни реформи в държавите на българите. лекция 2
Граматическите промени в историята на българския език. лекция 2
Развитие на българските социални термини: стопанство, родство, социални мрежи. лекция 2
Развитие на българските социални термини: власт, право. лекция 2
Защо имаме два религиозни календара – официален (църковен) и народен? Българската картина на света, въплътена в езика. лекция 2
Българската „мазна“ лексика и българските езикови табута. лекция 2
Кодифицирани писмени норми на българската диаспора. Кога и как бе създаден македонският книжовен език? Българският език след 1945 г. лекция 2
Основно диалектно членение на българския език. лекция 2
Как през XIX век беше „открит“ българският език? Българският език – славянски, балкански или…? лекция 2

 

 

Моля, за вашите коментари, бележки и предложения за други теми.

About Borislav Gueorguiev

NBU Associate Professor in Bulgarian language, linguistic pragmatics, sociolinguistics, sociosemiotics, applied semiotics, and linguistic anthropology.
Публикувано на Проекти, Учебни програми, образование и тагнато. Запазване в отметки на връзката.