Принцип за сътрудничеството и за учтивостта в комуникацията


Принципът за сътрудничеството (ПС) [в комуникацията] е формулиран от (Herbert) Paul Grice

Той гласи следното:

Направи своя [информационен] принос [в комуникативното действие] такъв, какъвто се изисква от фазата, в която [комуникативното действие] се намира и от приетата цел на разговора, в който си въвлечен.

Този общ принцип на свой ред е конкретизиран от четири подпринципа или “максими”:

Максима за количеството [информация]

Направи своя принос [в комуникативното действие] толкова информативен, колкото се изисква.

Не прави своя  принос [в комуникативното действие] по- информативен, отколкото се изисква.

Максима за качеството [на информацията]

Не казвай това, за което вярваш, че е лъжливо.

Не казвай това, за което ти липсва съответстващо [на фазата, в която се намира разговорът, или на приетата от тебе цел на разговора] доказателство. Доказателството може да бъде емпиричен факт, логическа аргументация, илюстрация и всички останали средства, с които удостоверяваме истинността на това, което казваме.

 Максима за връзката (The maxim of relation):

Направи своя принос такъв, че да има отношение [към фазата, в която се намира разговорът, и към приетата от тебе цел на разговора].

 Максима за начина (The maxim of manner):

Бъди разбираем и най-вече:

1 избягвай скритостта, т.е. въздържай се да криеш информация от партньора си

2 избягвай двусмислието

3 бъди кратък

4 бъди подреден.

 

Принцип за учтивостта (Geoffrey Leech)

(І) Максима на тактичността: (а) Минимизирай загубата на другия [(b) Максимализирай печалбата на другия]

(ІІ) Максима на щедростта: (а) Минимизирай своята печалба [(b) Максимализирай своята загуба]

(ІІІ) Максима на одобрението: (а) Минимизирай укорите към другия  [(b) Максимализирай похвалите към другия]

(ІV) Максима на скромността: (а) Минимизирай похвалите към себе си [(b)Максимализирай укорите към себе си]

(V) Максима на съгласието: (а) Минимизирай несъгласието между себе си и другия [(b)Максимализирай съгласието между себе си и другия]

(VІ) Максима на симпатията (а) Минимизирай антипатията между себе си и другия [(b) Максимализирай симпатията между себе си и другия]

About Borislav Gueorguiev

NBU Associate Professor in Bulgarian language, linguistic pragmatics, sociolinguistics, sociosemiotics, applied semiotics, and linguistic anthropology.
Публикувано на Politics и тагнато, , , , , . Запазване в отметки на връзката.