Category Archives: Проекти

Моите предложения до МОН за оптимизация на Закона за развитие на академичния състав


Predlojeniya do MON

Публикувано в Бюрокрация, Дискусия, Културна дискусия, Мила родна картинка, Проекти, законодателство, образование, политика, Politics | С етикет , , ,

„Българският език – факти, митове и легенди“


За академичната 2015/16 съм подготвил и предложил общообразователен курс за знания под горното заглавие със следния тематичен план: Тема Форма Бр. часове Прабългарски и старобългарски език. Старобългарски или старославянски? Кога в човешката култура възникват лингвонимите? лекция 2 Кои са „чертите … Има още

Бележка | Posted on by | С етикет

Нова публикация: в „Дискурсите на дома“ (София, НБУ, 2012)


Излиза се от допускането, че от гледище на това, което на английски се нарича „common sense“ (българският съответстващ израз „здрав разум“ не изразява същата идея), домът е частна проекция на Храма, чийто първообраз, както е известно, е Соломоновият храм. Разбира се, от научна гледна точка нещата стоят тъкмо по обратния начин: Храмът е конструиран по образ и подобие на човешкия дом. В този смисъл антрето или вестибюлът могат да бъдат отъждествени с притвора в храма. По тази логика би трябвало да предположим, че спалнята е аналогът на олтара, тъй като тя във всеки дом е най-труднодостъпното помещение и в него влизат само най-близките хора. Антрето и вестибюлът са буферната зона между външния свят и домашния микрокосмос, в който биват допускани и чужди хора. В селските къщи функцията на притвор се изпълнява от двора, а в градските многоетажни домове – от антрето (от вестибюла).

Същевременно това помещение създава и първото впечатление у непознатия за дома, в който попада; то му помага да си състави мнение какво представляват домакините му.

Обсъжда се и културният шок от разрушаването на традиционната структура на дома – домове без ясно обособени антрета, коридори и кухни.

Има още

Публикувано в Проекти, Publications | С етикет , , , , , , ,

Semiotics of On-line Communcations


Semiotics of On-line Communications This publication became possible because of the conversations during last 2 months with George Tsonev.

Публикувано в Проекти | С етикет ,

Моят мегдан ;)


Мисля, че е време да учредя свой собствен форум, който аз наричам „мегдан“ и в който всеки ще  има възможността да прилага в коментарите си своя начин на мислене, своя стил на писмено изразяване. Две неща са само  задължителни: писането … Има още

Публикувано в Парадигматични текстове, Проекти, Хроника, Personal | С етикет | 2 коментара

A la recherche du mythe perdu


Нов проект/ New Project

Публикувано в Проекти, Uncategorized

Представяне в публичното пространство


1. Вид на програмата: майнър 2. Директор на програмата: доц. д-р Борислав Георгиев 3. Анотация и цели на програмата Обучава практически на професионална комуникативна компетентност по български език в публичните сфери на общуване. Предвидено е обучение по несловесни форми на … Има още

Публикувано в Проекти | С етикет , , , , , ,