Tag Archives: история на българскя език

„Българският език – факти, митове и легенди“


За академичната 2015/16 съм подготвил и предложил общообразователен курс за знания под горното заглавие със следния тематичен план: Тема Форма Бр. часове Прабългарски и старобългарски език. Старобългарски или старославянски? Кога в човешката култура възникват лингвонимите? лекция 2 Кои са „чертите … Има още

Бележка | Posted on by | С етикет