Tag Archives: Bulgarian language

ПРИЕМЛИВОСТТА КАТО DEGREE ZERO НА УСПЕШНАТА КОМУНИКАЦИЯ (предварителен план)


Увод Прагматически категории: учтивост, успешност (?), приемливост Приемливо казване, подходящо изразяване, уместно съобщаване, успешна комуникация Приемливост и перлокуция Приемливост и емпатия в комуникацията Приемливост и политически коректно изразяване Приемливост и власт чрез езика

Posted in Книги | Tagged , , , , ,

Паронимни грешки от гледище на езиковата и общата култура


В: сп. „Език и литература“, кн. 3-4, 2010, стр. 19-25.

Posted in Publications | Tagged , , , , , , , , , , , , ,

Проект за съпътстваща програма „Публична комуникация“


Този проект не е съпътстваща програма на сега съществуващата бакалавърска програма „Български език и литература“, а е изцяло независим проект. Има още

Posted in Проекти | Tagged , , , , , | 2 Коментари

Терабайти, запетая, информация


Терабайти, запетая, информация[1] Така ще стане възможно изпращането на терабайти, информация По този начин – със запетая между думите „терабайти“ и „информация“ – беше оформил изречението един студент. Когато му казах, че изречението може да се прочете и като Така … Има още

Posted in Бориславови "интелектуализми", Книги | Tagged , | 5 Коментари